#FOLK #ENERGIA #TY

#FOLK #ENERGIA #TY - działania grup wolontariuszy – animatorów kultury i edukacji, organizatorów oraz wolontariuszy zagranicznych, wspierających działania koncertowe i inne artystyczne eventy festiwalowe. Przygotowanie wolontariuszy do działania podczas szkoleń i konsultacji z koordynatorami zadań.