WSZYSCY GRAMY W FOLK

Program dziewiątej edycji festiwalu składa się z 20 kulturalno-edukacyjnych projektów, tematycznie połączonych główną ideą – współczesną twórczością młodych ludzi w oparciu o folklor i tradycje narodowe wielu krajów i grup etnicznych na świecie.

Tegoroczna edycja festiwalu ma zainspirować młodych ludzi do tworzenia w oparciu o dziedzictwo kulturowe Polski. Miejski folklor Łodzi oraz bogactwo kulturowe regionów folklorystycznych województwa łódzkiego będą wiodącymi tematami artystycznych inspiracji prezentowanych przez młodzież pochodzącą z różnych kultur świata podczas nowatorskich wydarzeń festiwalowych.

„WSZYSCY GRAMY W FOLK!” – cykl imprez plenerowych, koncertowych i wystawienniczych promujących ideę festiwalu oraz folklor, tradycje etniczne i ludowe różnych narodów, przygotowane przez zagranicznych uczestników festiwalu z kilkunastu krajów świata.

„Folkowanie dla pokoju!” w MANUFAKTURZE – koncert zespołów muzycznych, choreograficznych i wokalnych z kilkunastu krajów świata, zainspirowanych folklorem swoich narodów. Happening z udziałem mieszkańców oraz turystów odwiedzających miasto Łódź tematycznie nawiązujący do promowania tolerancji wobec innych kultur, walki z nienawiścią i ksenofobią, otwartości na drugiego człowieka i pokoju na świecie. Symboliczny krąg ludzi dobrej woli rozumiejących kulturowe różnice, dbający o narodowe tradycje, otwartych i szanujących inne kultury, splecionych we wspólnym wielokulturowym tańcu zakończony spektaklem teatru ognia.

Na cykl wydarzeń złożą się:

Wystawy „Ludzie.Kultury.Stroje” - ekspozycje autorskie i zbiorowe młodych mistrzów fotografii, artystów-plastyków i designerów worów modowych, tematycznie związane z folklorem, tradycjami, kostiumami i krajobrazami świadczącymi o dziedzictwie kulturowym ludzi na świecie.

Muzyczne eksperymenty „Granie-tańcowanie-folkowanie! ” – warsztaty muzyczne i choreograficzne, podczas których grupy muzyczne i taneczne z różnych krajów opracują wybrany utwór lub zaaranżowaną przez nich kompozycję i wspólnie zaprezentują swój artystyczny projekt na wybranej scenie festiwalowej.

„Folkowanie na ekranie” – działania twórcze młodych dziennikarzy telewizyjnych i prasowych oraz fotoreporterów podejmujące tematykę inspiracji folklorem, międzykulturowości, promocji twórczości ciekawych grup artystycznych. Zaprezentowanie materiału w ich kanałach przekazu medialnego oraz szerokiej publiczność wydarzeń na ekranach scen festiwalowych. ProwadzenieFolkowego studia tv” i „Foto-folk-atelier”.

„Złota Łódka 2019” – konkursy dla uczestników festiwalu w różnych kategoriach wiekowych i rodzajowych: Wokal, Choreografia, Muzyka, Moda, Foto, Video, Teatr, Inspiracja. Prezentacja laureatów i rozdanie nagród podczas festiwalowych koncertów, wernisażu wystaw lub podsumowaniu projektów edukacyjnych.

„Folk – energia – Ty!” – działania grup wolontariuszy – animatorów kultury i edukacji, organizatorów oraz wolontariuszy zagranicznych, wspierających działania koncertowe i inne artystyczne eventy festiwalowe. Przygotowanie wolontariuszy do działania podczas szkoleń i konsultacji z koordynatorami zadań.

Debata liderów międzynarodowej sieci współpracy „Razem dla Młodzieży” na temat „Młodzież a tradycje ludowe” – dyskusja osób pełniących różnorodne funkcje w instytucjach, organizacjach, grupach eventowych, agencjach artystycznych, realizujących działania wśród dzieci i młodzieży na temat poszukiwania form, metod, nowoczesnych rozwiązań z zakresu edukacji artystycznej. Wymiana doświadczeń, materiałów, nawiązanie partnerskich kontaktów liderów kultury.